1,500,000,000 تومان

مغازه ۲۲متر

مغازه به صورت قولنامه ای بوده .خیابان معلم روبروی مغازهای برادران یزدی کوچه شهید سلطانی
144 بازدید کل ، 0 امروز